Divadlo DISK Trnava

  » DISK Trnava Inscenácie » Aktuálny program » Kontakty » English
 
 REPERTOÁR
 » Tertium non datur
 » Obolus
 » Chodník
 » Continuo
 » Prežitie
 » Stabilizácia
 » Opulentná sviňa
 » Solitudo
 
 ARCHÍV
 » Status
 » Polylóg
 » Organon
 » Ponor
 » Nádych
 » Plazenie
 » Výhľad
Padesátka
 » Geniálna epocha podľa Schulza
 
 
V. Janček, D. Vicen a kol. DISK PADESÁTKA (Tragédia dell arte)

Réžia: Dušan Vicen
Hudba: Marek Piaček
Premiéra: 11. 11. 2005
Dramaturgia: Vlado Janček
Svetlá: Jozef Belica
Zvuky: Vlado Janček

Hrajú: Víto Bednárik, Ján Rampák, Dana Gudabová, Zlatica Kazimírová, Pavol Lančarič, Milan Brežák, Zuzana Janitorová, Ivan Kazimír

O inscenácii:
Prší. Je jeseň, ešte je čas všetko napraviť. Zápalky sú vlhké ako chlapské oči. Štyria muži prichádzajú na dohodnuté miesto a jediné, čo musia urobiť, je vyzliecť si nohavice. Prvý z nich sa nedokáže rozhodnúť, či najskôr vytiahnuť ľavú alebo pravú nohu. Celý život ho totiž trápi vlastná nerozhodnosť. Ďalší sa vyzlieka podozrivo ľahko, ale nečudujme sa. Svoju techniku priviedol do dokonalosti počas svojich opakovaných svadobných nocí. Tretí zasa grambľavým pohybom oddrapí gombík a rozčarovane zastoná. Ten človek odjakživa pokazí úplne všetko, do čoho sa pustí. Poslednému trvá vyzliekanie pol hodiny. Trasú sa mu ruky. Abstinenčné príznaky. A potom je tu ona. Nedá sa vlastne o nej povedať nič určité. Nespokojná s vlastným životom, unavená zo svojho manželstva, rozčarovaná zo všednosti. Už bude mať pomaly padesátku. Všetci už budú mať pomaly padesátku. Ešte stále prší. Ešte stále je jeseň, ešte stále je čas všetko pokaziť. Inscenácia je venovaná divadelnému súboru DISK a všetkým jeho bývalým a terajším členom pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.
Zároveň upozorňujeme, že samotné predstavenie nemá so spomínaným výročím nič spoločné a akákoľvek podobnosť s akýmikoľvek osobami a udalosťami je čisto náhodná! (Iba ak by nie...)
Projekt finančne podporili:
Mesto Trnava» Divadlo DISK na FB
© DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved