Divadlo DISK Trnava

  » DISK Trnava Inscenácie » Aktuálny program » Kontakty » English
 
 REPERTOÁR
 » Tertium non datur
 » Obolus
 » Chodník
 » Continuo
 » Prežitie
 » Stabilizácia
 » Opulentná sviňa
 » Solitudo
 
 ARCHÍV
Status
 » Polylóg
 » Organon
 » Ponor
 » Nádych
 » Plazenie
 » Výhľad
 » Padesátka
 » Geniálna epocha podľa Schulza
 
 
B. Uhlár a kol. DISK - STATUS (Divadlo, vášeň, láska, samota.)

Réžia: Blaho Uhlár
Premiéra: 29. 9. 2011 o 20.00 h v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave na Kopánke
Svetlá: Blaho Uhlár
Zvuky: Tomáš Knihár

Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, Pavol Lančarič, Branislav Mosný, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová a Petra Sokolovská

O inscenácii:      » fotogaléria
Divadelný súbor DISK v svojej tvorbe využíva okrem činoherných aj postupy výtvarné, hudobné, pohybové, spevné, ale aj rytmizovanú reč a bezslovné scény. Teraz rozširuje ich okruh aj o videosekvencie. Témy lásky, vášne, samoty, súbor skúma rôznymi cestami a pokúša sa odhaliť rýdzo duchovnú hĺbku vzťahu ochotníkov k divadlu, ale i búrlivú túžbu mladých po živote.
Divadlo je osud.
Projekt finančne podporili:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava» Divadlo DISK na FB
© DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved