Divadlo DISK Trnava

 
 
Aktuálny program
Polylóg
Nádych
Ponor
Plazenie
Výhľad
Predstavenia súboru DISK Trnava, rok 2012
28. január 2012 o 20:00 hodine STATUS v štúdiu DISK Trnava
25. február 2012 o 20:00 hodine STATUS v štúdiu DISK Trnava
24. marec 2012 o 18:00 hodine STATUS v štúdiu DISK Trnava v rámci Malej krajskej scénickej žatvy
31. marec 2012 o 20:00 hodine NÁDYCH v štúdiu DISK Trnava
25. apríl 2012 o 20:00 hodine VÝHĽAD na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
28. apríl 2012 o 20:00 hodine ORGANON v štúdiu DISK Trnava
26. máj 2012 o 20:00 hodine STATUS v štúdiu DISK Trnava
30. jún 2012 o 20:00 hodine PONOR v štúdiu DISK Trnava
29. september 2012 o 20:00 hodine ORGANON v štúdiu DISK Trnava
10. október 2012 o 19:00 hodine PONOR v Staromestskom klube 10 x 10 v Bratislave
13. október 2012 o 19.00 hodine STATUS v sále na Stanici Žilina-Záriečie
27. október 2012 o 20:00 hodine STATUS v štúdiu DISK Trnava
17. november 2012 o 19:00 hodine DNES V CENTRE v Divadle Jána Palárika v Trnave
30. november 2012 o 20:00 hodine PONOR v štúdiu DISK Trnava
29. december 2012 o 20:00 hodine SOLITUDO v štúdiu DISK Trnava


» Aktuálny program
» DISK na FB » DISK na Instagrame
© DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved