Divadlo DISK Trnava

 
 
Aktuálny program
Polylóg
Nádych
Ponor
Plazenie
Výhľad
Predstavenia súboru DISK Trnava, rok 2018
 • 27.1.2018 o 20:00 hodine Chodník v štúdiu DISK Trnava.
 • 24.2.2018 o 20:00 hodine Solitudo v štúdiu DISK Trnava.
 • 24.3.2018 o 20.00 hodine Chodník v štúdiu DISK Trnava - zmena programu (nehráme 31.3.2018)
 • 7.4.2018 o 17:00 hodine Chodník vrámci súťaže Malá krajská scénická žatva 2018 v štúdiu DISK Trnava
 • 7.4.2018 o 20:30 hodine Divadlo YARMAT Dolné Orešany Smrtelníci - hosťovanie vrámci súťaže Malá krajská scénická žatva 2018 v štúdiu DISK Trnava.
 • 20.4.2018 o 20:00 hosťovanie Divadla STOKA - Víťazstvo
 • 26.5.2018 o 20:00 hodine Opulentná sviňa v štúdiu DISK Trnava
 • 8.6.2018 o 19:00 hodine Chodník v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši - klubová scéna, vrámci festivalu Belopotockého Mikuláš 2018
 • 30.6.2018 o 20:00 hodine Stabilizácia - zmena programu, v štúdiu DISK Trnava
 • 30.9.2018 o 20:30 hodine Chodník na festivale Ochotníci v A4-priestore súčasnej kultúry Bratislava.
 • 6.10.2018 o 20:00 hodine Prežitie v štúdiu DISK Trnava
 • 27.10.2018 o 20:00 hodine Continuo v štúdiu DISK Trnava
 • 24.11.2018 o 20:00 hodine Obolus - 1. premiéra v štúdiu DISK Trnava
 • 15.12.2018 o 20:00 hodine Obolus - 2. preméra v štúdiu DISK Trnava


 • » Aktuálny program
  » DISK na FB » DISK na Instagrame
  © DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved