Divadlo DISK Trnava

 
 
Aktuálny program
Polylóg
Nádych
Ponor
Plazenie
Výhľad
Predstavenia súboru DISK Trnava, rok 2021
 • 23. január 2021 Tertium non datur o 20.00 hodine v A4 v Bratislave. www.a4.sk
 • 30. január 2021 Nový priestor - 1. premiéra o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 27. február 2021 Tertium non datur o 20.00 hodine v A4 v Bratislave. www.a4.sk
 • Nové termíny premiéry oznámime
 • 27. február 2021 Nový priestor - 2. premiéra o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 26. jún 2021 Stabilizácia o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 24. júl 2021 Nový priestor - 1. premiéra o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • Vstup je iba na pozvánky.

 • 19. september 2021 Nový priestor o 20.00 alebo o 20.30 hodine - Festival Ochotníci.
      V A4 v Bratislave. www.a4.sk
 • 25. september 2021 Tertium non datur o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 30. september - 2. október 2021 Obolus v rámci festivalu Abtenau is Stage
      v Abtenau/Salzburg Rakúsko. www.theater-abtenau.at
 • 9. október 2021 Nový priestor o 21.00 v v štúdiu DISK v Trnave. Festival Malá krajská scénická žatva.
      Vstup je na pozvánky.
 • 30. október 2021 Nový priestor o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 20. november 2021 Tertium non datur o 19.00 hodine v Dome kultúry Liptovský Mikuláš - klubová
      scéna. Celoštátna súťažná prehliadka Belopotockého Mikuláš.
 • 26. november 2021 OBOLUS o 17.00 hodine Theatre is My Love - online festival.
      www.theatreismylove.online
 • 27. november 2021 Stayin´ alive - premiéra o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.
 • 18. december 2021 Stayin´ alive - 1. repríza o 20.00 hodine v štúdiu DISK v Trnave.


 • » Aktuálny program
  » DISK na FB » DISK na Instagrame
  © DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved